Agenda

Nu op het prikbord.

Martha Essenburg heeft een melding geplaatst.

Geplaatst op : 02-11-2019

Contributie

Jaarlijkse contributie


 Seniorlid

  € 135

 Juniorlid

  € 70

 Student

  € 70

 Niet-spelend lid

  € 25

  • Seniorlid is een lid dat op 1 januari van het betreffende jaar de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt.
  • Juniorlid is een lid dat op 1 januari van het betreffende jaar nog geen 17 jaar is. Word je na 1 januari 17 jaar, dan ben je dat gehele kalenderjaar juniorlid. In het daarop volgende jaar word je vervolgens seniorlid.
  • Student is een seniorlid dat in het bezit is van een geldig bewijs van inschrijving bij een onderwijsinstelling (dagopleiding). Een scan of kopie van dit bewijs dient vóór 31 januari van het betreffende jaar in het bezit van de Secretaris te zijn.

Inschrijfgeld

Om de kosten van de inschrijving te dekken, wordt een éénmalig inschrijftarief van € 35,- per inschrijving gerekend. Betreft de inschrijving meerdere personen binnen een gezin, dan geldt een maximum inschrijftarief van € 57,- per gezin.

Kortingsregeling

Er kan een korting van respectievelijk 7,5 of 20% over de verschuldigde contributie worden verleend. Wanneer uit een gezin, die allen op hetzelfde adres wonen, drie spelende leden lid van onze vereniging zijn, wordt een gezinskorting van 7,5% gegeven. Wanneer uit een gezin, die allen op hetzelfde adres wonen, vier of meer spelende leden lid van onze vereniging zijn, wordt een gezinskorting van 20% verleend. In alle overige gevallen wordt geen korting verleend.

Promo TV Frankrijk Drone vlucht