Welkom op de website van TVF

De club met een hart


InlogDialog

Lidmaatschap opzeggen

Mocht je om welke redenen dan ook je lidmaatschap bij tennisvereniging Frankrijk willen opzeggen, doe dit dan vóór 1 december van het betreffende kalenderjaar. De opzegtermijn bedraagt vier weken voor het einde van het verenigingsjaar (= einde kalenderjaar). Heb je hieraan voldaan, dan word je per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar uitgeschreven. Wanneer je na 1 december hebt opgezegd, blijft de inschrijving gehandhaafd tot en met 31 december van het opvolgende jaar.
Bron: Statuten TVF

Promo TV Frankrijk Drone vlucht