Agenda

Nu op het prikbord

Egbert Mekenkamp. heeft een melding geplaatst.

Geplaatst op : 09-08-2021

Introducés zijn welkom bij tennisvereniging Frankrijk!

  1. Een introducé is een persoon, niet lid van TVF, die door een lid van TVF wordt uitgenodigd om te tennissen op het tennispark 
  2. Ieder lid heeft het recht met een introducé te tennissen op tijdstippen dat de baanbezetting het toelaat 
  3. Het is niet toegestaan met een introducé een bezette baan af te hangen 
  4. Een introducé wordt aangemeld met een introducéformulier dat hieronder, aan de bar of in de gang tussen de kleedkamers verkrijgbaar is 
  5. De kosten voor een introducé voor senioren bedragen € 3,- en voor junioren € 1,- per keer. Dit dient bij voorkeur aan de bar te worden voldaan. Wanneer er geen clubhuisbezetting is, wordt verzocht het formulier met de vergoeding in de bijgevoegde envelop te doen en in de brievenbus bij de voordeur van het clubhuis te deponeren. 
  6. Een lid van TVF mag slechts één persoon per keer als introducé meenemen 
  7. Per verenigingsjaar mag een persoon maximaal driemaal als introducé worden meegenomen

Senioren

Klik hier voor het introducéformulier voor senioren.

Junioren

Klik hier voor het introducéformulier voor junioren.


Promo TV Frankrijk Drone vlucht