Agenda

Nu op het prikbord

Willem van der Velde. heeft een melding geplaatst.

Geplaatst op : 24-10-2020

Het bestuur

Het bestuur geeft leiding aan de vereniging. Klik op de naam van het betreffende bestuurslid om meer over deze persoon en zijn of haar taken binnen tennisvereniging Frankrijk te lezen.

 Naam

 Functie

Jasper Laman

Voorzitter

Willem van der Velde

Penningmeester

Alfons Koerhuis

Secretaris

Menno Laurijsen

Horecacommissaris

Jerrel de Paauw

Activiteitencommissaris

Henriet van Malestein

Communicatiecommissaris

   Dick Hermsen

Baancommissaris


De rechten en plichten van het bestuur en de leden, alsmede de doelstelling van de vereniging, zijn vastgelegd in de Statuten. Het Huishoudelijk Reglement is opgesteld ter nadere uitvoering van de Statuten en als omschrijving van de daarin niet genoemde zaken. Daarnaast is een Bardienstreglement opgesteld met informatie en regels over de bardiensten en een Baanreglement waarin de regelgeving met betrekking tot de banen is vastgelegd. Wijzigingen in de reglementen kunnen alleen met goedkeuring van leden worden doorgevoerd (tijdens de ALV).

Het bestuur komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar om de ontwikkelingen binnen de vereniging te bespreken. Naast bijzondere agendapunten staat de rapportage door de voorzitters van de commissies als vast punt op de agenda. De Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt elk jaar in december plaats. Tijdens de ALV komt ter sprake wat het bestuur het afgelopen jaar heeft gedaan en wat de plannen voor komend jaar zijn. Leden kunnen hierover vragen stellen en opmerkingen maken. Klik hier om de notulen van de laatste ALV (2019) te lezen.

Het bestuur wordt in haar werkzaamheden voor de vereniging ondersteund door verschillende commissies. Laat je eens informeren als je ook bereid bent om iets voor de vereniging te doen. Vele handen maken licht werk! Het werk binnen een tennisvereniging is nooit klaar, je bent altijd welkom om je handen uit de mouwen de steken! 

Promo TV Frankrijk Drone vlucht