Agenda

Nu op het prikbord.

We zijn live! Heb je zin om een balletje te slaan? Deel het hier en ga eens met iemand anders tennissen. Veel plezier!

Geplaatst op : 29-01-2019

Het bestuur

Het bestuur geeft leiding aan de vereniging. Klik op de naam van het betreffende bestuurslid om meer over deze persoon en zijn of haar taken binnen tennisvereniging Frankrijk te lezen.

 Naam

 Functie

Jasper Laman

Voorzitter

Willem van der Velde

Penningmeester

Alfons Koerhuis

Secretaris

Menno Laurijsen

Horecacommissaris

Jerrel de Paauw

Activiteitencommissaris

Jeroen Pfaff

Jeugdcommissaris

   Dick Hermsen

Baancommissaris

Hillegonda van de Guchte

Ledenadministratie


De rechten en plichten van het bestuur en de leden, alsmede de doelstelling van de vereniging, zijn vastgelegd in de Statuten. Het Huishoudelijk Reglement is opgesteld ter nadere uitvoering van de Statuten en als omschrijving van de daarin niet genoemde zaken. Daarnaast is een Bardienstreglement opgesteld met informatie en regels over de bardiensten en een Baanreglement waarin de regelgeving met betrekking tot de banen is vastgelegd. Wijzigingen in de reglementen kunnen alleen met goedkeuring van de leden worden doorgevoerd.

Het bestuur komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar om de ontwikkelingen binnen de vereniging te bespreken. Naast bijzondere agendapunten, staat de rapportage door de voorzitters van de commissies als vast punt op de agenda. De Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt elk jaar in december plaats. Tijdens de ALV komt ter sprake wat het bestuur het afgelopen jaar heeft gedaan en wat de plannen voor komend jaar zijn. Leden kunnen hierover vragen stellen en opmerkingen maken. Klik hier om de notulen van de laatste ALV (2018) te lezen.

Tennisvereniging Frankrijk bestaat voor 100% uit vrijwilligers. Met elkaar en voor elkaar. Iedereen draagt zijn steentje bij aan het behoud en de ontwikkeling van de vereniging. TVF draagt uit dat zij 'Een club met een hart' is.

Promo TV Frankrijk Drone vlucht